ביטוח אחריות מקצועית רפואית
הביטוח מיועד לרופאים, למוסדות רפואיים, לרופאי שיניים, לבעלי מקצועות פארא- רפואיים וכן לעוסקים ברפואה משלימה. מטרת הביטוח הינה להגן מפני תביעות רשלנות מקצועית מצד מטופלים

הפוליסה כוללת בין השאר:
שירותי הגנה משפטית 24 שעות ביממה.
הגנה בהליכים משמעתיים:
1. ייעוץ משפטי בוועדות גילוי עובדות וחקירות מקצועיות.
2. סיוע משפטי והגנה משפטית בהליכים משמעתיים הקשורים למקצוע המבוטח.
3. הגנה משפטית בהליכים משמעתיים בהתאם לחוק שירות המדינה.

עניינים פליליים:
1. סיוע משפטי ויעוץ בחקירות משטרה ובכל חקירה של סמכות רשמית בהקשר עם ביצוע חובותיו המקצועיים.
2. ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים פליליים בבית המשפט המוגשים ע"י רשויות המדינה בהקשר עם חובת המבוטח כולל חקירות סיבות למוות.

הגנה על מוניטין:
סיוע משפטי ויעוץ בהליכי בית משפט המוגשים נגד מבוטחים יחידים ובהקשר עם נושאים אזרחיים ופליליים הנובעים מהמקצוע ומהחוק נגד השמצה ו/או חוק הגנת הפרטיות.