ביטוח עסקים
פוליסת ביטוח עסק מורכבת ממספר רב של כיסויים על פי בחירת המבוטח (בעל העסק) , בכל עסק ישנם סיכונים אחרים אותם יש לכסות. לכן הפוליסה לעסק מובנת מהכיסויים הנבחרים לכל עסק בפני עצמו. בעת עריכת הפוליסה דן בעל העסק עם סוכן ביטוח או יועץ סיכונים לגבי הנזקים מהם הוא חושש וצריך לבטח. אנו בזמיר ביטוח ופיננסים עושים זאת בשיתוף עם בעל העסק. חלק מהכיסויים הניתנים לרכישה הם:  ביטוח מבנה העסק , ביטוח תכולת העסק (מלאי,ציוד,קבועות), ביטוח אחריות לנזקי צד ג', חבות מעבידים, אבדן רווחים, אחריות מקצועית, אחריות המוצר, ביטוח כספים (בכספת ובהעברה), ביטוח סחורות בהעברה, ציוד אלקטרוני, קלקול סחורה, תאונות אישיות, ביטוח קבלנים, שחזור מסמכים ועוד...
 
אין ספק כי חשיבותו של סוכן הביטוח או יועץ הסיכונים בפוליסות עסקים חשובה הן בתכנון ועריכת הפוליסה על פי צרכי העסק והן בשירות הניתן למבוטח תוך כדי תקופת הביטוח במהלך שנת הביטוח , אנו בזמיר ביטוח ופיננסים פורסים בפני בעל העסק את כל האפשרויות , ומגיעים יחד איתו או עם מי שהוסמך על ידו לפוליסה שנתפרה במיוחד עבורו. לאחר השלב בו נקבעים הכיסויים הרצויים מתחיל השלב בו אנו מקבלים הצעות מחברות הביטוח ובוחרים עבור המבוטח את ההצעה הטובה ביותר עבורו מבין כל חברות הביטוח , שיטת עבודה זאת מוכיחה את עצמה גם בחסכון הכלכלי למבוטח וגם בכיסויים הביטוחיים הרחבים שאנו מקבלים מחברות הביטוח.
 
בניגוד לפוליסת ביטוח רכב וביטוח דירה שהן פוליסות תקניות (החוק קובע לגביהן תנאי מינימום לטובת המבוטחים) הפוליסה לביטוח עסק משתנה לפי סוג העסק , הפעילות , רמת הסיכון ומחזור ההכנסות.