ביטוח משכנתא
הפוליסה לביטוח משכנתא מחולקת לשני פוליסות:
ביטוח חיים וביטוח מבנה. כל המהות של הפוליסה היא אחת - להגן על הבנק המלווה במצב בו הלווים אינם יכולים לשלם את תשלומי המשכנתא החודשיים מהסיבות:
1. פטירת המבוטח (הלווה).
2. אי יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה.
 
ביטוח חיים - הסיכון הראשון בא לידי ביטוי בפוליסה לביטוח חיים, מכיוון שהפתרון להחזר ההלוואה לבנק גם במקרה מות הלווה הוא בביטוח חיי הלווה ושיעבוד סכומי ההלוואות לטובת הבנק המלווה. כלומר, במקרה מות המבוטח יקבל הבנק (מוטב) את הכספי הפיצוי בפוליסה אשר יכסו את יתרת החוב להלוואה. במידה ויהיו סכומי ביטוח עודפים הם יועברו למוטבים אשר קבע בעל הפוליסה למקרה זה.
ניתן לרכוש את הכיסוי למקרה מוות בפרמיה קבועה ובפרמיה משתנה לפי בחירת המבוטח (לא כל חברה מציעה את שני האופציות).
 
ביטוח מבנה - מכיוון שהנכס משועבד לבנק עד להחזר מלוא ההלוואה ע"י המבוטח, דורש הבנק לבטח את הנכס ולשעבד לטובתו את הפוליסה. הבנק משעבד אליו את הנכס למקרה בו המבוטח לא יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה, במצב כזה יכול הבנק לפנות את הלווה מהדירה ולמכור אותה למרבה במחיר. לכן העניין הרב של הבנק שהנכס יבוטח לטובתו.
 
בעבר היו הבנקים מבטחים את הלווים ישירות מול חברות הביטוח במחירים גבוהים במיוחד, כיום נהוג להעביר את הכיסוי לטיפול סוכן / סוכנות ביטוח על מנת לחסוך במשך מאות חודשים תשלומים קבועים מיותרים.
לפוליסת ביטוח משכנתא מומלץ להוסיף בדרך כלל פיצוי בעת גילוי מחלה קשה, כלומר, אדם אשר חלה ואינו יכול להמשיך לעבוד ולעמוד בהחזרי ההלוואה יקבל פיצוי מחברת הביטוח אשר איתו יוכל לכסות את תשלומי המשכנתא או לעשות בפיצוי כרצונו.
מה קורה במות שני בני הזוג ?
במקרה כזה בפוליסה המוצעת ע"י הבנקים ישולם פיצוי מחברת הביטוח לבנק ובזה תכוסה ההלוואה , בפוליסה המוצעת על ידי חברות הביטוח ברוב המקרים הפיצוי הוא כפול , כלומר כל אחד מבני הזוג מבוטח בפני עצמו ובמקרה מוות כפול , חברת הביטוח תשלם לבנק את כיסוי ההלוואה וסכום פיצוי נוסף עבור השארים.