ביטוח סיעודי
פוליסה המבטיחה לשלם למבוטח תשלום חודשי (ע"פ הסכום אותו רכש) בעת שהמבוטח הפך לסיעודי ע"פ הגדרת הפוליסה. בניגוד לדעה הרווחת כי פוליסה זו מיועדת רק לאוכלוסיה המבוגרת, אנו ממליצים דווקא לאוכלוסיה הצעירה להקדים ולרכוש כיסוי זה משני סיבות חשובות:
1. הפרמיה החודשית היא קבועה (לא משתנה עם הגיל), כלומר מי שנכנס לכיסוי בגיל צעיר ישלם פרמיה חודשית נמוכה יותר (בהפרשים משמעותיים), בנוסף לכך יצבור ערכי סילוק גם במידה ויבטל את הפוליסה (מי שיבטל את הפוליסה ימשיך להיות מבוטח בסכום ביטוח נמוך יותר מבלי להמשיך ולשלם).
2. הכיסוי הוא זול לצעירים ונותן מענה למצב של נכויות מתאונות דרכים וכד' מעבר לכיסוי אבדן כושר.
 
בניגוד למוצע ע"י הביטוח המשלים של קופות החולים בהם הכיסוי לביטוח סיעודי הוא שיפוי כנגד קבלה , בביטוח הפרטי ישנו פיצוי כספי ללא השתתפות עצמית וללא חשיבות למה משמש הכסף.