תכנון פנסיוני
ביטוח פנסיוני - מטרת הביטוח הפנסיוני, הגנה מפני שלושה מצבים:

1. פנסיה וחסכון לגיל פרישה - במטרה לשמור על רמת החיים הכלכלית אשר הינך רגיל אליה כיום לפני גיל הפרישה.  הסכומים אשר תצבור לגיל פרישה מתחלקים לשניים: - חסכון הנצבר בתכניות הוניות ומתקבל כסכום חד פעמי ופטור ממס בגיל הפרישה.  - חסכון הנצבר בקרן הפנסיה או חב' הביטוח ומתקבל בגיל פרישה כקצבה חודשית החייבת במס שולי ע"פ מדרגות המס.

2. ביטוח לאבדן כושר עבוד - במטרה לשמור על רמת חיים כלכלית במצב של אבדן כושר עבודה. הכיסוי מאפשר קבלת פיצויי חודשי בגובה של עד 75% מהשכר המדווח (ברוטו) פיצויי חודשי זה חייב במס עקב היותו חלף הכנסה , לרוב בצמוד לכיסוי זה נרכש כיסוי להמשך תשלומי הפרמיה לתכנית החיסכון של המבוטח (שחרור מתשלום פרמיות באבדן כושר עבודה).

3. פטירה (שארים)- במטרה לאפשר למוטבים/שארים להמשיך לקיים רמת חיים נאותה במקרה פטירת מפרנס עיקרי אשר הם תלויים בו כלכלית. הפיצוי במסגרת קרנות הפנסיה הוא פיצוי חודשי (קצבת שארים) ונקבע על בסיס גובה ההפקדות הפנסיה החזויה והמצב המשפחתי.  לעומת זאת , בביטוח המנהלים הפיצוי הוא הוני (חד פעמי)המזכה את המוטבים בפוליסה. המבוטח יכול לחלק את סכומי הביטוח למספר מוטבים על פי בחירתו. בדרך כלל ההפרשות תתחלקנה לפי החלוקה הבאה:

חלק מעביד : 8.33% לפיצויים (פיטורים, פרישה ע"פ החוק, מוות)      5% לתגמולים.
חלק העובד : 5% לתגמולים.
כמו כן, ניתן לרכוש את הכיסוי לאבדן כושר עבודה הן ע"ח המעביד והן ע"ח העובד (עד 2.5% מהשכר) , במידה ולא נרכש כיסוי זה ניתן להגדיל את % ההפרשה לתגמולים ל 7.5% . תפקידנו הוא למצוא את השילוב הנכון אשר ידאג לך וליקירך מהבחינה הביטוחית (א.כ.ע ופטירה)ובו זמנית לנצל את ההפקדות לטובת החיסכון לגיל פרישה ע"י ניצול מקסימלי של הטבות המס והתקרות המוטרות והפטורות ממס , ע"פ פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים. אין ספק כי חשיבותו של סוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני / מנהל ההסדרים המטפל בך במקום עבודתך גבוהה מאוד , מכיוון שגובה החיסכון לגיל פרישה או הפיצוי במקרי הביטוח המפורטים להלן תלויים מאוד ברמתו המקצועית והאובייקטיבית . לכן אם במקום עבודתך לא קיים גורם הדואג בצורה המקצועית ביותר לעתידך הפנסיוני או לאלו של עובדיך הינך מוזמן ליצור עימנו קשר ע"מ שתוכל לקבל גם אתה תכנון פנסיוני ראוי.