קרן השתלמות
קרן השתלמות , הינה תכנית חסכון המבוססת על השכר ברוטו , התוכנית לטווח הקצר/בינוני,מטרת החסכון בקרן היא למימון השתלמות לעובד או לכל מטרה אחרת הנחסכת באמצעות הפרשה הן מצד העובד והן מצד המעביד.
בדרך כלל חלק העובד 2.5% מהשכר  וחלק המעביד 7.5% מהשכר (ניתן להפקיד באחוזים קטנים יותר אך ביחס זהה) , קיימת תקרה להפקדות לקרן השתלמות המשתנה מעת לעת (כ 15,700ש"ח).  הכספים ניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 3 שנים ובלבד שמטרת משיכת הכספים היא לטובת השתלמות של העובד , (באישור מנהל הקרן בלבד).
לאחר 6 שנים ניתן למשוך את כל הכספים בקופה ללא תשלום מס ולכל מטרה. מי שפרש לגמלאות יוכל לפדות כספי הקרן גם לאחר 3 שנים ללא הגבלות.
עד לתקרה הנ"ל ניתן למשוך את כספי הקרן ללא מס על הריבית (רווח ריאלי),במידה והפקיד כספים לקרן מעל לתקרה ישלם את המס כבר ביום ההפקדה לקרן וביום המשיכה ישלם את המס על הרווח הריאלי שבהפקדות מעל לתקרה (15% מס).
ניתן לעבור בין הקרנות בכל חודש ללא פגיעה בשום זכות של החבר , ניתן לאחד מספר קרנות והוותק של הקרן הוותיקה ביותר יהיה הוותק של הקרן המאוחדת. במקרה של הפסקת תשלומים זכויותיו של החבר נשמרות ואין פגיעה בוותק או בזכויות אחרות.
כל הנתונים הנ"ל מלמדים כי קרנות ההשתלמות הן אפשרות אטרקטיבית לחסכון קצר טווח אשר יש בצידן מספר הטבות מס משמעותיות בשנים האחרונות ישנן הבדלי תשואות משמעותיות מאוד בין הקרנות הבנקאיות והחוץ בנקאיות לכן מומלץ מאוד לבדוק תשואות של הקרן בשנים האחרונות.