פיננסים והשקעות
מאחר והריבית על החסכונות בבנקים נמוכה מאוד ביחס לריביות בבתי ההשקעות ,
לאור ועדת בכר ולאחר התהפוכות בעולם הבנקאות והביטוח מתגלים פתרונות מניבים ויציבים לכסף שלך כגון :
מגדל שוקי הון ,
כלל פיננסים בטוחה ,
מנורה טופ פיננסים ,
הראל שוקי הון ועוד ...
אנו מציעים לך להפגש עם יועץ ההשקעות שלנו על מנת להתאים עבורך את מסלול ההשקעה.